هیچ محصولی یافت نشد.

در انتخاب برند دیتالاگرها به این موضوع می بایست دقت کنید ، فقط و فقط دیتالاگرهایی از نظر دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی ، سازمان غذا و دارو و سازمان های نظارتی کشوری مورد تایید جهت استفاده در یک شرکت دارویی هستند که دقت آنها کمتر از ±0.5°C باشد . این مشخصه توسط تولید کنندگان دیتالاگر دما و رطوبت تحت عنوان Accuracy ارائه می شود . همچنین رزولشن اندازه گیری این دیتالاگر ها حداقل تا 0.1 را پشتیبانی کند . در همین راستا می بایست عنوان کنیم که Accuracy دیتالاگر های دما و رطوبت هاتول ±0.3°C برای دما و رزولیشن 0.01 درجه برای دما و رطوبت می باشد که نشان دهنده این است که تقریبا 2 برابر بیشتر از نیاز سازمان بهداشت جانی دقت و صحت اندازه گیری و 10 برابر بیشتر از نیاز رزولیشن اندازه گیری دارد و از همه نظر با شرایط و الزامات قانونی مطابق است .